ZIELVERBINDING


ziel herinnering

Een proces van je weer verbinden met je ziel en je ziel een vaste gids voor jou te laten zijn

Door gebeurtenissen die ons diep hebben gekwetst kan het contact met je ziel verloren zijn gegaan. Door het opnieuw uitnodigen van je ziel in je lichaam zal je leven nooit meer zijn als daarvoor. Iedere dag zal het contact sterker worden en kan je je werkelijk verbinden met wie jij werkelijk bent waardoor je weer het heft in eigen handen kan nemen en je persoonlijke kracht zichtbaar wordt en je ogen weer gaan stralen, want de ogen zijn de spiegels van onze ziel

Jouw ziel is jouw unieke bron waarin al je ervaringen uit je voorgaande levens en je levensplan van dit leven liggen    opgeslagen  

 Jouw ziel is geconnect aan alle andere zielen en aan de  oerbron van universele wijsheid, liefde en kracht

 Wij zijn op zielsniveau met elkaar verbonden, eenzaamheid  en afscheiding is slechts een illusie

 Al wat is, is verbonden met elkaar 

 

 

 

 

 

 

 

METHODE SOUL BODY FUSION :

Het proces van het uitnodigen van de ziel in het lichaam vindt plaats in 3 etappes

Dit kan ter plaatse (in ons centrum Valencia) of op afstand 

Afhankelijk van jouw persoonlijke proces vindt deze fusion in 1 of meerdere keren plaats.

 

1e afspraak:

We beginnen met een uitleg gevolgd door de 1e sessie van max 10 min fusion

daarna volgt een pauze om ervaringen uit te wisselen

dan volgt de tweede sessie van max 10 min fusion

2e afspraak:

We herhalen het proces een week na de eerste afspraak

3e afspraak:

We herhalen het proces TWEE weken na de 2e afspraak 

 

VERANDERINGEN ?

Wees je tijdens en na een soul body fusion bewust van hoe je je in je lichaam voelt, emoties, reacties en spirituele ontwikkeling in de periode van het proces en ook nog ruim daarna. Ook na de 3e afspraak, als je ziel in je lichaam is gekomen, gaat het proces nog door. Het contact met je ziel zal steeds duidelijker merkbaar zijn.

De invitatie van je ziel is onomkeerbaar en wordt geheel door de ziel geregeld... de ziel wordt je gids...

Ook na het proces kunnen we per mail of telefoon in contact blijven.

 

PRIJS: € 75 (voor alle 3 de sessies) 


Waarom is de verbinding met je ziel (deels) verbroken?

Na bepaalde gebeurtenissen in ons leven (levenslessen) kan de verbinding met onze ziel deels verbroken worden:


Mogelijke effecten NA Soul Body Fusion®: